Selecteer een pagina

Monument van Levenspaden

een ruimtelijk beeld en individuele rituelen vormen gezamenlijk een

monument van lengte, licht en liefde

voor de levens van onze overledenen

‘Levenspaden’
We liepen even samen
op onze levenspaden.
Ze vielen even samen, denkbeeldig, op dit pad.
Hier, in dit jaar, liet jij me los hier eindigde jouw pad.

Corona gemis
2020 is het jaar waarin velen als gevolg van
coronamaatregelen niet bij een afscheid of uitvaart konden zijn,
terwijl ze daar wel heel graag bij hadden wíllen zijn.
Dit ritueel en monument kunnen dat gemis niet goedmaken,
maar bieden wel de mogelijkheid om op een andere manier
vorm te geven aan het gemiste afscheid.

Gérard Pillen
Ritueelbegeleider
036-5216455
06-28905955

Het Monument:

Het Monument van Levenspaden is het resultaat van de optelsom van een ruimtelijke installatie en meerdere individuele rituelen. Het ruimtelijk beeld bestaat uit vijf met kaarsen verlichte paden die symbool staan voor de duur van een mensenleven. Er zijn paden voor zeven dagen, vier weken, twaalf maanden en honderd jaren, en een pad voor de negen maanden vóór de geboorte. Daarmee wordt recht gedaan aan de leeftijd van elke overledene, jong of oud. Het Monument ontstaat in de loop van een herdenkingsbijeenkomst doordat elke deelnemer door de uitvoering van zijn/haar ritueel een persoonlijk element aan een van de paden toevoegt. Het monument wordt desgewenst aan het eind van de herdenkingsbijeenkomst op video vastgelegd zodat het kan worden aangeboden aan nabestaanden en/of belangstellenden.

Het Ritueel:

In het ritueel vallen het levenspad van de overledene en de nabestaande voor korte tijd samen. De deelnemer steekt een kaars aan, en stempelt de naam van de overledene en het geboorte- en stervensjaar op een kartonnen bord. Vervolgens kiest hij/zij een pad en loopt met de kaars op het bord aandachtig het gekozen levenspad, tot bij het jaartal waarop de overledene stierf. Daar zet hij/zij zet het bord neer en neemt opnieuw symbolisch afscheid.

“Nu laat ik ook jou weer los maar je licht blijft branden.
Hier, met dat van anderen van wie het pad ook stopte.
In mijn hart, bij dat van anderen die me ook dierbaar zijn.”

Ik heb op jouw kunstvorm erg leuke reactie’s gehad, mensen waren erg onder de indruk, geraakt, ontroerd en stil. Het is door een groep bezoekers tot mooiste kunstvorm gekozen. Dus wees er trots op, ik ben het zeker. ́

Annemieke Kappert, organisator van ́Namen Noemen ́, de jaarlijkse herdenkingsavond op het terrein van Amerpoort in Baarn, over het ritueel ‘We schrijven je naam in de wind’. Corona gemis.

Informatie en boeking: Gérard Pillen 06 2890 5955 of via het contactformulier.

DOWNLOAD de flyer hier.

 

Contactformulier